Wykład 1

Po dniu życia, dniu łączenia się w pary w celu powołania nowego życia (22) nadszedł dzień śmierci (23). Wykład z Mechaniki i Termodynamiki Seksualno – Kosmicznej (niekwantowej) Pierwszy; jest to dowód prosty, empiryczno – logiczny wskazujący harmonię i logikę Zamysłu Stwórcy. [Dowód na Życie po Śmierci] Ruchy frykcyjne penisa w… Continue reading