Wykład 2

W wykładzie II poddaję pod rozważenie następujący schemat: Poczęstowałem się (nie należąc) w Pitagorejskim Zakonie Śmierci. Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na potencjalne analogie, mając na uwadze pojęcie „ewolucji”, „adaptacji” czy „przystosowania”, a tak w tekście tzw. Szmaragdowej Tablicy niejakiego Hermesa Tresmegistosa (po trzykroć wielkiego, choć miejmy na uwadze też,… Continue reading

Wykład 1

Po dniu życia, dniu łączenia się w pary w celu powołania nowego życia (22) nadszedł dzień śmierci (23). Wykład z Mechaniki i Termodynamiki Seksualno – Kosmicznej (niekwantowej) Pierwszy; jest to dowód prosty, empiryczno – logiczny wskazujący harmonię i logikę Zamysłu Stwórcy. [Dowód na Życie po Śmierci] Ruchy frykcyjne penisa w… Continue reading